Imago parterapi

Som parterapeut arbejder jeg specielt ud fra Imago-metoden – det er en fantastisk metode til at komme ind til kernen og være tilstede i nuet.

Hvad er Imago parterapi?

Imago-terapi er en tilgang til parterapi, der blev udviklet af Harville Hendrix og Helen LaKelly Hunt i 1980’erne.

En imago-parterapeut er en terapeut, der har specialiseret sig i at hjælpe par med at forbedre deres kommunikation og forhold ved hjælp af imago-teknikker og -metoder.

Kendetegnende for en imago-parterapeut er deres tro på, at et parforhold kan være en kilde til personlig vækst og udvikling.

De tror også på, at det er muligt for par at skabe et mere tilfredsstillende og harmonisk forhold gennem dybdegående kommunikation og forståelse af hinandens behov og ønsker. I linket kan du også læse mere om parterapi.

Sådan kan par hjælpes ved Imago terapi

Imago-parterapi fokuserer på at skabe en tryg og støttende atmosfære, hvor par kan åbne op og dele deres følelser, tanker og oplevelser. 

Terapeuten arbejder sammen med parret for at identificere de dybere følelser og tidligere erfaringer, der kan påvirke deres nuværende kommunikation og mønstre i forholdet.

En imago-parterapeut vil typisk arbejde med parret på at opbygge en stærkere forbindelse gennem øvelser og teknikker, der hjælper med at styrke kommunikationen og forståelsen af hinandens behov og ønsker. 

De vil også hjælpe parret med at identificere og arbejde med eventuelle konflikter og uoverensstemmelser, der kan være til stede i forholdet.

Terapeuten vil normalt anvende forskellige teknikker og øvelser, såsom dialog og spejling, der hjælper parret med at kommunikere mere effektivt og forbedre deres forbindelse. De vil også fokusere på at hjælpe parret med at udvikle deres evne til at lytte og udvise empati over for hinanden.

Imago-parterapeuter har en dyb forståelse af, hvordan relationer fungerer, og har træning og erfaring i at arbejde med par for at skabe mere tilfredsstillende og harmoniske forhold.

"Nogle gange er jeg blevet fortalt, at det har været ligesom at gå til psykolog, her har jeg bare fået vendt hele mit sind, hvorimod hos sexologen er det min seksualitet - problemer i relation til kærlighedslivet."

Imago parterapi kan hjælpe med…

 • At ændre lytte- og talemønstre
 • At skifte fra konflikt til kontakt
 • At lære jer at være sårbare og dele følsomme glæde, kærlighed og kreativitet, da disse følelser opstår i samspil med sårbarhed
 • At skabe den nødvendige tryghed for begge parter
 • At facilitere gensidig nysgerrighed
 • At blive mere intentionelle og lære vigtigheden af bevidst handling
 • At skabe bevidsthed om virkningen af ens adfærd på ens partner
 • At skabe indsigt i, hvad der opretholder negative mønstre
 • At udvikle gensidig medfølelse, som også kan opfattes som en særlig forbundethed parterne i mellem der giver en hel særlig forståelse for hinanden i samtalen

Imago-metoden har vist sig at være en effektiv tilgang til parterapi, og den har vundet anerkendelse og popularitet blandt terapeuter og par over hele verden. Der er flere grunde til, hvorfor Imago-metoden virker så godt i forhold til at forbedre parforholdet.

Et ældre par til imago parterapi
Mand til møde med imago parterapeut
Kvinde til imago terapi

Derfor er Imago metoden så effektiv

Fokus på kommunikation

Først og fremmest fokuserer Imago-metoden på kommunikation. Denne tilgang erkender, at kommunikation er kernen i ethvert parforhold, og at manglende eller misforstået kommunikation kan føre til konflikter og distance mellem parterne. 

Imago-metoden tilbyder specifikke teknikker og øvelser, der hjælper par med at forbedre deres kommunikationsevner og evne til at udtrykke deres behov og ønsker på en klar og respektfuld måde.

Forståelse og empati

En anden grund til Imago-metodens succes er dens fokus på forståelse og empati. 

Imago-terapeuter arbejder med parret for at skabe en dybere forståelse af hinandens oplevelser, følelser og behov. 

Gennem øvelser som dialog og spejling lærer parret at lytte aktivt til hinanden og udvise ægte empati. 

Dette skaber en følelse af at blive hørt, forstået og accepteret, hvilket er afgørende for at skabe forbindelse og nærhed i et forhold.

Tidligere erfaringer påvirker nutidige forhold

Imago-metoden er også forankret i en tro på, at tidligere erfaringer og relationer kan påvirke vores nutidige forhold.

Terapeuten arbejder med parret for at udforske og forstå de dybere følelser og sår, der kan påvirke deres måde at kommunikere og interagere på.

Ved at skabe bevidsthed om disse tidligere oplevelser kan parret begynde at frigøre sig fra gamle mønstre og skabe nye og mere positive dynamikker i deres forhold.

Personlig vækst og udvikling

En vigtig del af Imago-metoden er også fokus på personlig vækst og udvikling. 

Terapeuten opmuntrer parret til at se deres forhold som en mulighed for individuel og gensidig vækst. 

Ved at anerkende, at parforholdet kan være en kilde til læring og transformation, bliver parret motiveret til at investere tid og energi i at udvikle sig både individuelt og sammen.

Terapeuten faciliterer processen

Endelig er en af de afgørende faktorer for succes med Imago-metoden terapeutens kompetence og evne til at facilitere processen. 

Imago-parterapeuter er uddannet og erfarne inden for denne tilgang og har den nødvendige viden og færdigheder til at guide parret gennem deres udfordringer og hjælpe dem med at opnå en dybere og mere kærlig forbindelse.

Ungt par og imago terapeut
Imago parterapi
Ung mand får imago terapi

Imago-metodens konkrete værktøjer

Samlet set er Imago-metoden effektiv, fordi den tilbyder konkrete værktøjer, som er:

 1. Dialog: Dialog er en central del af Imago-metoden. Det er en struktureret samtale, hvor terapeuten guider parret til at udtrykke deres følelser, behov og ønsker på en respektfuld og åben måde. Gennem dialogen lærer parret at lytte aktivt til hinanden og skabe en dybere forståelse af hinandens perspektiver.

 2. Spejling: Spejling er en øvelse, hvor parret gentager eller “spejler” hinandens udsagn. Dette hjælper med at skabe klarhed og forståelse, da det giver mulighed for at bekræfte, at man har forstået den anden persons budskab korrekt. Spejling fremmer også aktiv lytning og viser den anden person, at man er villig til at engagere sig i deres oplevelse.

 3. Validation (validering): Validering indebærer at anerkende og validere den anden persons følelser og perspektiver, selvom man ikke nødvendigvis er enig. Terapeuten opfordrer parret til at udtrykke forståelse og empati over for hinandens oplevelser, hvilket skaber en følelse af accept og støtte.

 4. Retfærdighedsgaranti: Retfærdighedsgarantien er en aftale mellem parret om at give hinanden tid og plads til at udtrykke deres behov og ønsker uden at blive afbrudt eller kritiseret. Denne øvelse skaber en tryg og åben atmosfære, hvor begge parter føler sig hørt og respekteret.

 5. Ritualer og øvelser: Imago-metoden indebærer også brugen af ritualer og øvelser, der kan styrke forbindelsen mellem parret. Dette kan omfatte daglige eller ugentlige ritualer, hvor parret tager sig tid til at være sammen og udtrykke deres kærlighed og værdsættelse for hinanden. Øvelser kan også involvere at udforske hinandens behov og ønsker eller arbejde gennem specifikke konflikter eller uoverensstemmelser.

Disse værktøjer og øvelser er designet til at hjælpe parret med at forbedre deres kommunikation, forståelse og forbindelse. Imago-metoden lægger vægt på en struktureret tilgang, der skaber et trygt rum for parret at udforske og arbejde gennem deres udfordringer, og samtidig styrker de positive aspekter af deres forhold.

Kontakt mig

Sexolog Henrik Larsen

Læs mere om mig her.

Skriv dig op til mit nyhedsbrev

Få nyttige tips omkring sexologi direkte i din indbakke. Få at vide, når der er nye indlæg med brugbar information på bloggen!