Autisme og seksualitet

Autisme kan påvirke menneskers seksualitet og livskvalitet – læs mere om det her

Autisme og sex

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, der påvirker hjernens måde at bearbejde information på og kan påvirke social interaktion og kommunikation.

Personer med autisme spektrum forstyrrelse (ASF) er en heterogen gruppe, hvor hver person har unikke udfordringer og måder at opleve verden på. Seksualitet kan være en særligt udfordrende faktor for personer med autisme, da det kan være svært at kommunikere og forstå de sociale normer omkring seksualitet, samt at have de relevante færdigheder til at håndtere seksuelle situationer.

Det er vigtigt at se personen bag diagnosen autisme og forstå, at hver person med autisme er unik og har deres egne individuelle seksuelle og sociale behov. Det er vigtigt at være åben, nysgerrig og fordomsfri i mødet med personer med autisme og forstå, at deres seksuelle og sociale udfordringer kan være forskellige fra dem, der ikke har diagnosen.

Det er også vigtigt at give personer med autisme tid og rum til at udtrykke sig og kommunikere deres behov, og være tålmodig i interaktionen med dem. At have en forståelse for denne unikke gruppe mennesker kan hjælpe med at fremme social inklusion og empati. 

"Hver person med autisme er unik og har deres egne individuelle seksuelle og sociale behov. Det er vigtigt at være åben, nysgerrig og fordomsfri i mødet med personer med autisme og forstå, at deres seksuelle og sociale udfordringer kan være forskellige fra dem, der ikke har diagnosen."

Det kan også påvirke personens seksuelle udvikling og adfærd. Det er vigtigt at huske, at alle mennesker med autisme er forskellige og kan have forskellige seksuelle præferencer og adfærd.

Mange mennesker med autisme har normale seksuelle præferencer og adfærd, men det kan være mere udfordrende for dem at udtrykke deres seksualitet og forstå sociale koder omkring seksualitet. En erfaren sexolog vil typisk kunne hjælpe med disse udfordringer.

Autisters udfordringer med deres seksualitet

Det er almindeligt, at personer med autisme oplever svært ved at tale åbent om deres seksuelle erfaringer og problematikker. Det kan skyldes manglende evne til at udtrykke sig klart, sociale færdigheder og/eller manglende viden om emnet. 

Det kan gøre det svært for personer med autisme at tale åbent om seksualitet og kan forårsage følelsesmæssige og sociale problemer. 

Når de får muligheden for at tale åbent om deres seksualitet med andre, kan det ofte være en lettelse for dem, da det giver dem mulighed for at forstå og håndtere deres følelser og erfaringer bedre. 

Det kan også hjælpe dem med at forstå og acceptere deres autisme og de udfordringer, det kan medføre i deres seksuelle liv. 

Sådan kan autister hjælpes 

Det er vigtigt at personalet, der arbejder med personer med autisme, er godt rustet til at håndtere seksuelle og sociale udfordringer, da det kan være en kompleks og følsom del af personens liv. Hvis personalet ikke føler sig rustet eller ikke er opmærksomme på seksuelle og sociale udfordringer, kan det føre til, at de ikke reagerer på tidlige tegn på upassende eller grænseoverskridende adfærd. 

Det kan resultere i, at adfærden eskalerer, før personalet reagerer, og kan føre til negative konsekvenser for både personen med autisme og dem, der er i kontakt med dem. Det er vigtigt at have klare retningslinjer og procedurer på plads for at håndtere denne type adfærd og at sikre at personalet er godt uddannet og forberedt på at håndtere disse situationer.

Træning i sociale kompetencer

Generel social træning kan være nyttigt for personer med autisme, da det kan hjælpe dem med at forbedre deres sociale færdigheder, som kan have en positiv indvirkning på deres seksuelle trivsel. Social træning kan omfatte træning i kommunikation, empati, kropssprog, og social interaktion. 

Det kan også omfatte træning i at forstå og følge sociale normer og forventninger. Ved at arbejde på at forbedre disse færdigheder kan personer med autisme øge deres evne til at navigere i sociale relationer, herunder romantiske relationer, hvilket kan resultere i en større chance for et velfungerende kærlighedsliv.

Det er vigtigt at kunne tale åbent om seksualitet personer der har autisme, da det kan hjælpe dem med at forstå og håndtere deres egne seksuelle følelser og adfærd bedre. 

Desværre er det ofte kun når der er problemer, at seksualitet bliver talt om, og det kan fx gøre det svært for unge med autisme at få den hjælp og støtte, de har brug for.

Pårørende til autister

Det kan også være svært for pårørende at se, at unge med autisme også har lyst til sex, da de kan have andre udfordringer, der kan overskygge dette. Det kan også være svært at se, da unge med autisme kan have svært ved at udtrykke sig socialt og følelsesmæssigt, og derfor kan deres seksuelle modning være “skjult” selv om den er alderssvarende. 

Det er vigtigt at tage disse faktorer i betragtning og snakke åbent om seksualitet med unge med autisme for at give dem den hjælp og støtte de har brug for.

Så hvis du mener at jeg vil kunne hjælpe dig eller dit barn til at kunne tale og forstå de seksuelle udfordringer der er lige nu er du meget velkommen til at tage konkakt til mig.

Få en snak om autisme og sex

Mennesker med autisme har lige så stort et behov for og lyst til at indgå i parforhold, hvor kropsbevidsthed, sex og intimitet er en del af hverdagen Udfordringen kan dog være det at skulle tolke egne og partnerens adfærd i form af kommunikation, grænser og sociale spilleregler.

Derfor vil det for mange der har autisme eller er pårørende være en fordel, at snakke med en fagperson der ved noget om autisme, så det kan hjælpe en i hverdagen. I forhold til seksualitet er det vigtigt at huske, at mennesker med autisme har lige så meget ret til at udtrykke deres seksualitet som alle andre, og det er vigtigt at støtte dem i at lære om og navigere i seksuelle relationer på en sikker og sund måde. Hvis muligheden for at finde en der har viden på begge områder vil det være en stor hjælp.

Det kan være svært for mennesker med autisme at forstå følelser og relationer, herunder seksuelle følelser og relationer, og det kan være svært for dem at lære om seksualitet og at navigere i seksuelle relationer.

Det er vigtigt at huske, at mennesker med autisme har lige så meget ret til at udtrykke deres seksualitet som alle andre, og det er vigtigt at støtte dem i at lære om og navigere i seksuelle relationer på en sikker og sund måde.

Det kan være nyttigt at søge professionel hjælp, såsom fra en terapeut med erfaring i at arbejde med mennesker med autisme og seksualitet.

Når jeg har samtale med personer der har autisme er min tilgang meget på autistens præmis. Så autisten oplever sig anerkendt og forstået. Jeg bruger samtale eller visuelt materiale til at skabe forståelse i forhold til det problem, udfordring eller dilemma der måtte være.

Kontakt mig

Sexolog Henrik Larsen

Læs mere om mig her.

Skriv dig op til mit nyhedsbrev

Få nyttige tips omkring sexologi direkte i din indbakke. Få at vide, når der er nye indlæg med brugbar information på bloggen!